Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops tussen ‘t Bloemenhuisje en de klant:

  1. Meedoen aan de workshops geschiet op uw eigen risico.
  2. t’ Bloemenhuisje kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen en schade veroorzaakt door werkstukken gemaakt bij t’ Bloemenhuisje
  3. Tevens is t’ Bloemenhuisje niet aansprakelijk voor verwondingen veroorzaakt tijdens de workshops door gebruik van gereedschap en/of materialen.
  4. Een klant kan een workshop tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Hierna kan alleen nog tegen gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd.
  5. Producten zullen zo goed mogelijk overeenkomst hebben met de afbeeldingen. Het kan echter voor komen dat een product afwijkt het voorbeeld.
  6. Betaling dient voorafgaand aan de workshop volledig te worden voldaan.